10 gode råd til den hensynsfulde hundeejer

10

Overhold regler og påbud

Hold din hund i snor, når du lufter den, hvis skiltningen påbyder det. Sørg for altid at samle op efter din hund. Hundens efterladenskaber er ikke kun til stor gene for alle – de kan også være med til at overføre smitsomme sygdomme og parasitter til andre hunde. Smid aldrig brugte affaldsposer i naturen!

Facebook
Kampagnen Hund med hensyn er blevet til på initiativ af Dansk Selskab for Klinisk Veterinær Etologi og Den Danske Dyrlægeforening, Sektion vedr. hund, kat og smådyr. Kampagnen er støttet økonomisk af Dyrevelfærdspuljen og Dyrefondet samt PDA's Fond (Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforenings fond).